Categorie: Nieuws

Het Beste Idee van Phocas

“Het beste idee van Phocas” Binnen Phocas en Oud Phocas zijn er veel leden met mooie ideeën. Deze mooie ideeën lopen vaak spaak op enerzijds erkenning van het idee en anderzijds financiën. Oud Phocas biedt hier eenmaal per jaar een ondersteunende rol in. Wij willen alle ideeënmakers van Phocas en Oud Phocas oproepen om hun idee in te zenden voor de interne… Read more →

In memoriam Maria Guffens Stoopman

  Op maandag 23 april 2018 is ons oudste lid Maria Guffens overleden op 90-jarige leeftijd. In maart heeft zij nog uit handen van de voorzitter van Oud Phocas, Lily de Kleijn, haar Oud Phocas speldje mogen ontvangen tijdens een bezoek aan haar in het ziekenhuis. Dit deed haar veel plezier en we hebben nog samen gesproken over haar tijd… Read more →

Phocas wins the Varsity !?

Throwback Thursday 19-04-2018 Phocas wins the Varsity !? Door Sjoerd Pustjens namens de Archiefcommissie Op 8 april jongstleden vond de 135ste editie van de Varsity plaats aan het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten. Net als de afgelopen jaren was er een grote groep Phocanen aanwezig om onze ploegen aan te moedigen, een drankje te nuttigen en te genieten van deze warme, zonnige… Read more →