Het Beste Idee van Phocas

Zoals reeds vermeld op de ALV van begin dit jaar, zullen we als Oud Phocas een aantal nieuwe beleidspunten invoeren. Zo ook het volgende!

“Het beste idee van Phocas”

We merken dat er binnen Phocas en Oud Phocas veel leden zijn met mooie ideeën. Deze mooie ideeën lopen vaak spaak op enerzijds erkenning van het idee en anderzijds financiën. Hier willen wij als Oud Phocas een ondersteunende rol in bieden. Bij dezen willen wij dan ook alle ideeënmakers van Phocas en Oud Phocas oproepen om hun idee in te zenden voor de interne wedstrijd “het beste idee van Phocas”. Uiteraard mag dit individueel of met een groep! Ideeën kunnen uiteenlopende zaken betreffen. Voorbeelden als tassenrekken, nieuwe camera of drones. Veel kan en mag, zolang er een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt. Dus brainstorm met jezelf en anderen en stuur ons dat prachtige idee.

Jaarlijks zal Oud Phocas €1500,- beschikbaar stellen voor een idee dat wordt ingezonden door oud leden en leden van Phocas. Het bestuur van Oud Phocas zal in samenspraak met het bestuur van Phocas uit alle ingezonden ideeën het beste idee kiezen. Deze zullen wij sponsoren met €1500,- ter uitvoering van dit idee.

Heb je je idee al klaarstaan? Wil je deze meteen inzenden? Vul dan meteen dit formulier in. Hierin staat ook de criteria waaraan het idee moet voldoen. Aanleveren kan tot en met vrijdag 10 juni 2016 aan oudphocas@nsrvphocas.nl! Daarna zullen wij één van de ideeën uitroepen tot “Het Beste Idee van Phocas”.

Wij zijn heel benieuwd naar alle inzendingen! Laat ze maar binnenstromen^^

idee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *