Phocas wins the Varsity !?

Throwback Thursday 19-04-2018

Phocas wins the Varsity !?

Door Sjoerd Pustjens namens de Archiefcommissie

Op 8 april jongstleden vond de 135ste editie van de Varsity plaats aan het Amsterdam-Rijnkanaal bij Houten. Net als de afgelopen jaren was er een grote groep Phocanen aanwezig om onze ploegen aan te moedigen, een drankje te nuttigen en te genieten van deze warme, zonnige dag in het gras. Dit leek ons een mooie gelegenheid om aan de hand van enkele briefwisselingen terug te blikken naar een van de eerste keren dat Phocas mee mocht doen aan de Varsity.
Sinds 1973 is het namelijk toegestaan aan de leden van de Nederlandse Studenten Roei Federatie (NSRF), waaronder Phocas, om deel te nemen aan de Varsity. Het hoofdnummer van deze studentikoze roeiwedstrijd heet de Oude Vier. De vier beste roeiers van een vereniging en hun stuur verroeien een afstand van drie kilometer in een vier-met (4+) om de eer en glorie van hun vereniging te verdedigen. De winnaar van dit nummer wordt gezien als de winnaar van de Varsity.
In 1974 en 1975 heeft Phocas niet mee gedaan aan de Varsity. In de brieven die we tegen kwamen in het archief schreef de commissaris wedstrijdroeien in 1974 dat Phocas “niet over een vier van voldoende kwaliteiten beschikte om uit te komen op het nummer Oude Vier”. Daarnaast scheen er binnen de vereniging weinig belangstelling voor de wedstrijd te bestaan. Hoe anders was de situatie het jaar erna! Uit 1975 scan brief varsity dateert een briefwisseling waarin de commissaris wedstrijdroeien wederom aan de organisatoren van de Varsity mededeelt dat Phocas niet zal meedoen aan het hoofdnummer, echter om heel andere reden. De brief van Phocas doet vermoeden dat zij de kans om te winnen reëel aanwezig achtten! De commissaris wedstrijdroeien schrijft namelijk dat Phocas geen deel zal nemen aan het hoofdnummer, omdat zij niet bereid zijn om een “partij” te organiseren “bij een eventueel winnen van het Hoofdnummer”. De toelichting hierop is als volgt: Traditioneel organiseert de vereniging die het Hoofdnummer wint een kroegjool, en dient voor dit feestje zelf een locatie beschikbaar te stellen. Alle verenigingen die deelnamen, worden dan op kosten van de winnende vereniging uitgenodigd voor dit feest. De commissaris licht de “verschillende redenen” dat Phocas geen kroegjool wil organiseren niet toe in zijn brief. Kon Phocas een dergelijke partij niet betalen? Waren zij bang dat de door hen verschafte locatie veel schade zou lijden door een bezoek van de vele andere verenigingen?
Als er dat jaar daadwerkelijk kans was om Varsity metaal te winnen, dan blijft dit achteraf gezien een gemiste kans. De vele jaren erna zouden niet zo succesvol blijken: tussen 1978 en 2015 heeft Phocas geen finaleplaatsen meer behaald, laat staan een winst. Ook dit jaar is het onze Oude Vier helaas niet gelukt. Desondanks zal de kreet “Phocas wint de Varsity” zonder twijfel uit volle borst blijven klinken, te pas en te onpas en bij velerlei interne activiteiten, en wie weet, maken we het nog mee!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *