Interview Ivo Dubois Voorzitter Phocas 5de 1951-1952 op 4 juli 2018

Op 4 juli vertrokken Jutta Verduijn (hoofd archiefcommissie) en Lily de Kleijn (voorzitter Oud Phocas en oprichter archiefcommissie) voor een helse tocht naar Brussel om Ivo Dubois, voorzitter van het 5de bestuur van Phocas, te interviewen. Tevoren waren jaarverslagen, aanvaardingsrede en lustrumrede van Ivo Dubois toegestuurd die teruggevonden waren in het archief. Deze stukken wierpen vele vragen op die grotendeels nog door Ivo beantwoord konden worden. Wel gaf hij toe dat er in die tijd veel woorden werden gebruikt om iets te vertellen. We hebben samen naar een film gekeken die de geschiedenis van Phocas vanaf 1947 kort weergeeft en fotoboeken samen bekeken. Ivo was van 1949 tot 1955 lid van Phocas, heeft succesvol in een acht geroeid en is in het vierde bestuur interim penningmeester geweest en in het vijfde dus voorzitter. Ons interview gaf ons zeker meer inzicht in deze periode van Phocas.

Zijn oudste kleindochter die enkele restaurants runt in Brussel onder de naam G-SPUD verzorgde een voortreffelijke lunch en na 4 zeer aangename uren namen we afscheid waarbij we de hoop uitspraken elkaar nog vaker te spreken.

De transcriptie en opnamen van dit interview zullen in het archief bij het KDC bewaard worden en zijn onderdeel van een nieuw project van de archiefcommissie; het interview-project. Het ligt in de bedoeling om sleutelfiguren binnen Phocas te interviewen en hun verhalen op deze manier vast te leggen voor de toekomst. Om logische redenen beginnen we met de oudste groep.

BewarenBewaren

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *