Introductietijd bij Phocas

Lily de Kleijn

Volgende week is het zover. De introductietijd begint weer en ook voor Phocas zijn dat altijd drukke tijden. In mijn roeitijd, eind jaren ’70 en begin jaren ’80, was het gebruikelijk dat het nieuwe bestuur de introductie regelde als een soort van vuurdoop. Wij hadden geen introductiecommissie zoals tegenwoordig het geval. Het ging er een stuk minder professioneel aan toe maar het was misschien ook wat overzichtelijker destijds. Wij hadden de organisatie van de open roeidagen en het werven van leden en introroeiers op de sportdagen, drukke tijden maar altijd erg gezellig.
Sinds halverwege de jaren ’70 kreeg Phocas ook steeds meer een rol bij de organisatie van de introductie van de Universiteit door de werkacties tijdens markten en feesten.
Ik heb speciale herinneringen aan de introductie van ons bestuursjaar in 1981. We hebben toen voor het eerst (en ook voor het laatst) met wat sterke jongens een immens grote feesttent opgezet van 80×20 meter. Op deze foto’s zijn de krachtpatsers allemaal te zien. Een dagje hard doorwerken en toen stond de grote circustent er. Wat waren we trots dat we dit werkje samen geklaard hadden. In de huidige tijd zou zoiets waarschijnlijk niet meer kunnen door allerlei veiligheidsregels. De rest van de week moesten we in deze tent flink aan de bak, glazen ophalen, achter de tap staan en het ergste: midden in de nacht de boel weer opruimen. Er hing in de tent een groot spandoek met “werkaktie Phocas” gemaakt door Sjaak Splinter. In totaal hebben we dat jaar 16.000 gulden aan werkacties verdiend, dat was toen een record. Het was in ieder geval een heel mooi begin van ons bestuursjaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *