Verslag Oud Phocas ALV en nieuwjaarsborrel

Op 20 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse Oud Phocas ALV. De opkomst lag iets lager dan vorig jaar, maar dit betekende niet dat er minder gebeurde. Er is bijvoorbeeld gestemd over voorbereidende maatregelen voor het volgende lustrum van de NSRV. Alle maatregelen en de notulen van de ALV zullen ter zijner tijd bekend gemaakt worden op de website.

Nadat de voorzitter haar laatste woord gesproken had, was het tijd om de bubbels te ontkurken. Deze gleden, samen met de enorme selectie hapjes, heerlijk naar binnen. Tijden van weleer zijn uiteraard uitgebreid besproken, maar ook de nieuwste ontwikkelingen rondom het nieuwe botenhuis zijn gedeeld. Al met al een geslaagde borrel dus.

Alle aanwezigen bedankt voor jullie inbreng en we hopen volgend jaar nog meer van jullie te mogen verwelkomen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *