Het Beste Idee van Phocas

“Het beste idee van Phocas”

Binnen Phocas en Oud Phocas zijn er veel leden met mooie ideeën. Deze mooie ideeën lopen vaak spaak op enerzijds erkenning van het idee en anderzijds financiën. Oud Phocas biedt hier eenmaal per jaar een ondersteunende rol in. Wij willen alle ideeënmakers van Phocas en Oud Phocas oproepen om hun idee in te zenden voor de interne wedstrijd “het beste idee van Phocas”. Uiteraard mag dit individueel of met een groep! Ideeën kunnen uiteenlopende zaken betreffen. Voorbeelden als tassenrekken, nieuwe camera of bijzonder trainmateriaal. Veel kan en mag, zolang er een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt. Dus brainstorm met jezelf en anderen en stuur ons dat prachtige idee.

Jaarlijks stelt Oud Phocas €1500,- beschikbaar voor een idee dat wordt ingezonden door oud leden en leden van Phocas. Het bestuur van Oud Phocas zal in samenspraak met het bestuur van Phocas uit alle ingezonden ideeën het beste idee kiezen. Deze zullen wij sponsoren met €1500,- ter uitvoering van dit idee.

Heb je je idee al klaarstaan? Wil je deze meteen inzenden? Vul dan meteen dit formulier in. Hierin staat ook de criteria waaraan het idee moet voldoen. Wil je liever nog even sparren met gelijkgezinden? Tijdens de beleidsbrainstorm van Phocas op 14 mei in de Villa van Schaeck kan er worden gespard over ideeën.

Aanleveren van ideeën kan tot en met maandag 1 juli 2019! Daarna zullen wij één van de ideeën uitroepen tot “Het Beste Idee van Phocas” en bekend maken op de wisselALV van Phocas op vrijdag 30 augustus 2019.

Wij zijn heel benieuwd naar alle inzendingen! Laat ze maar binnenstromen^^

  1 comment for “Het Beste Idee van Phocas

  1. Luc Heurneman
    9 juni 2018 at 17:43

    Interne competitie tijden op de ergo omrekenen naar watt/kilo zodat kleine lichtere personen een zelfde resultaat kunnen hebben als zwaardere langere personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *