Het Beste Idee van Phocas

“Het beste idee van Phocas”

Binnen Phocas en Oud Phocas zijn er veel leden met mooie ideeën. Deze mooie ideeën lopen vaak spaak op enerzijds erkenning van het idee en anderzijds financiën. Oud Phocas biedt hier eenmaal per jaar een ondersteunende rol in. Wij willen alle ideeënmakers van Phocas en Oud Phocas oproepen om hun idee in te zenden voor de interne wedstrijd “het beste idee van Phocas”. Uiteraard mag dit individueel of met een groep! Ideeën kunnen uiteenlopende zaken betreffen. Voorbeelden als tassenrekken, nieuwe camera of bijzonder trainmateriaal. Veel kan en mag, zolang er een goede onderbouwing aan ten grondslag ligt. Dus brainstorm met jezelf en anderen en stuur ons dat prachtige idee.

Jaarlijks stelt Oud Phocas €1500,- beschikbaar voor een idee dat wordt ingezonden door oud leden en leden van Phocas. Het bestuur van Oud Phocas zal in samenspraak met het bestuur van Phocas uit alle ingezonden ideeën het beste idee kiezen. Deze zullen wij sponsoren met €1500,- ter uitvoering van dit idee.

Op dit moment is deze prijsvraag gesloten. In 2022 won Oud Phocaan Peter Hans van Eden met zijn idee om op de plek van het huidige botenhuis een bankje te plaatsen met een herinneringsplaquette opdat menig Oud Phocaan hier in de toekomst kan mijmeren over de vroegere Phocas dagen. Tevens zal gepoogd worden een stukje Oostkanaaldijk om te dopen tot Haemelsteeg als nagedachtenis aan decennia Phocas aan deze dijk. 

  1 reactie op “Het Beste Idee van Phocas

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *