IN MEMORIAM JAN FUNNEMAN

           

 Jan in bestuur 1952  en  Jan in ALV bij heroprichting van  Oud Phocas in 2016

Door Lily de Kleijn, voorzitter Oud Phocas:

Tot onze grote spijt moet ik u melden dat we op 25 mei 2019 het bericht kregen dat Jan Funneman is overleden. Jan heeft enorm veel voor Phocas maar ook voor Oud Phocas betekend. Hij was o.a. 2 jaar bestuurslid van Phocas, in 1951 als abactis en in 1952 als praeses. Maar we doen hem tekort als we alleen deze functies noemen, zijn creatieve geest en positieve instelling wordt door veel tijdgenoten geroemd. Zijn activiteiten als Sinterklaas zijn welhaast legendarisch. Maar ook na het afscheid bij Phocas bleef het Phocas-hart bij hem nog volop kloppen en was hij actief om Phocas met raad en daad bij te staan. Omdat roeien een dure sport is heeft Phocas altijd werkacties moeten verrichten om de financiën rond te krijgen. Geploeter in fabrieken en bloed doneren waren in de beginjaren een mogelijkheid om geld te verdienen. Van enorm belang voor Phocas was de invloed en bemiddeling van Jan om de Universiteit als werkgever te interesseren. Hierdoor is Phocas al vanaf de jaren ’70 verzekerd van werkacties tijdens introducties en feesten. Terecht dat Jan Funneman daarom al jarenlang erelid van Phocas is.

Ook voor Oud Phocas was Jan als een van de oudste leden een belangrijk figuur. Altijd was hij bereid om de archiefcommissie te helpen met informatie en als zijn gezondheid het toeliet probeerde hij bij reünies van Oud Phocas aanwezig te zijn. De laatste jaren waren lichamelijk niet makkelijk voor hem, desondanks bleef hij altijd positief en wist hij steeds weer op te krabbelen. Ik heb de laatste jaren vele mooie gesprekken met hem mogen voeren over Phocas en de goede oude tijd. Tot zijn grote spijt lukte het hem dit jaar niet bij de grote reünie van zijn tijdgenoten te zijn op 20 april. Zijn lichamelijk toestand liet het niet toe, maar hij probeerde toch weer te revalideren. We hoopten dat het ook dit keer weer zou lukken dankzij zijn wilskracht en positieve instelling, maar het mocht niet zo zijn.

Wij wensen zijn familie veel sterkte met dit verlies en gaan hem ontzettend missen.

  1 reactie op “IN MEMORIAM JAN FUNNEMAN

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *