Algemeen

Wat is Oud Phocas?

Oud Phocas is de reünistenvereniging van de N.S.R.V. Phocas. Het is een vereniging van mensen die tijdens hun studententijd met veel plezier lid zijn geweest van de N.S.R.V. en deze graag willen blijven steunen. Oud-leden bieden ondersteuning op materiële en immateriële wijze.

Wat doet Oud Phocas voor Phocas?

Oud Phocas draagt met financiële middelen bij aan de bevordering en professionalisering van de roeisport bij Phocas. Ook is het de schakel tussen Phocas en haar oud-leden als het gaat om informatievoorziening rondom de bouw van het nieuwe botenhuis. Oud Phocas en haar leden ondersteunen ook op het gebied van (wedstrijd)coaching, besturen en beleid. Daartoe hebben Oud Phocanen zitting in verschillende gremia van de NSRV (NSRS en Raad van Toezicht) én is er een nauwe samenwerking met het bestuur van Phocas (middels o.a. opleidingstraject Kickstart Besturen).

Wat doet Oud Phocas voor Oud Phocanen?

Oud Phocas houdt haar leden middels nieuwsbrieven op de hoogte van de belangrijkste gebeurtenissen op Phocas. Tevens organiseert de reünistenvereniging meerdere malen per jaar activiteiten voor haar leden. Dit betreft een jaarlijkse reünie voor specifieke lichtingen Oud Phocanen, een roeiwedstrijd genaamd de Bok Bier Bokaal, een netwerkgelegenheid genaamd Oud Phocas on Topic en een nieuwe ledenactiviteit genaamd Exauguratieceremonie en -diner.