Tag: ALV

Verslag Oud Phocas ALV en nieuwjaarsborrel

Op 20 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse Oud Phocas ALV. De opkomst lag iets lager dan vorig jaar, maar dit betekende niet dat er minder gebeurde. Er is bijvoorbeeld gestemd over voorbereidende maatregelen voor het volgende lustrum van de NSRV. Alle maatregelen en de notulen van de ALV zullen ter zijner tijd bekend gemaakt worden op de… Lees verder →

Verslag ALV en nieuwjaarsborrel 5 januari 2018

Op vrijdag vijf januari vond de ALV van Oud Phocas plaats in de villa van Schaeck. Er waren tot onze verrassing veel meer aanwezigen dan vorig jaar. Dit maakte de ALV tot een interactieve vergadering waarin zelfs twee voorstellen werden ingediend. De notulen van de ALV kunt u tzt terugvinden op deze website. Aanvullend vond een gezellige borrel plaats die… Lees verder →