Tag: Nieuwjaarsborrel

Verslag Oud Phocas ALV en nieuwjaarsborrel

Op 20 januari was het weer tijd voor de jaarlijkse Oud Phocas ALV. De opkomst lag iets lager dan vorig jaar, maar dit betekende niet dat er minder gebeurde. Er is bijvoorbeeld gestemd over voorbereidende maatregelen voor het volgende lustrum van de NSRV. Alle maatregelen en de notulen van de ALV zullen ter zijner tijd bekend gemaakt worden op de… Lees verder →